Venderbosch Evenementen

 

DISCLAIMER - PRIVACY

DISCLAIMER

Venderbosch Evenementen (Kamer van Koophandel 56926413), hierna te noemen Venderbosch, verleent u hierbij toegang tot www.venderboschevenementen.nl/www.venevents.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Venderbosch en derden zijn aangeleverd. Venderbosch behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op www.venderboschevenementen.nl/www.venevents.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Venderbosch.

PRIJZEN

De prijzen die genoemd staan op deze website zijn voor groepen tot maximaal 20 personen. Voor groepen groter dan 20 personen, is de prijs op aanvraag. U kunt vrijblijvend een prijsaanvraag doen en u ontvangt binnen 24 uur reactie. Alle prijzen zijn incl. BTW.
Lees onze algemene voorwaarden

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De op www.venderboschevenementen.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Venderbosch Evenementen. In het bijzonder zijn alle prijzen op www.venderboschevenementen.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

AUTEURSRECHTEN

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Venderbosch. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Venderbosch, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Venderbosch behoudt zich alle rechten, auteursrechten, domeinnamen, merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de op deze internetsite getoonde informatie, waaronder alle logo’s, teksten en grafisch materiaal voor. Het is niet toegestaan informatie van deze internetsite te kopiëren, te downloaden of openbaar te maken, te verspreiden en/of te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van de Venderbosch.


PRIVACYVERKLARING

Venderbosch Evenementen
Amerstraat 50
7103 JW Winterswijk

KvK nummer: 56926413
Telefoon: 0630537827
E-mail: info@venevents.nl

Venderbosch Evenementen gaat vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens.
We verwerken persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt doormiddel van het invullen van het contactformulier op onze website of rechtstreeks een e-mail stuurt naar ons. Op het contactformulier worden de volgende persoonsgegevens gevraagd:

Naam
Adres
Telefoonnummer
E-mail adres

Wij slaan deze gegevens op binnen ons goed beveiligde lokale netwerk omdat  wij deze nodig hebben om onze evenementen te kunnen draaien op de door de klant opgegeven adres. Het telefoonnummer en naam gebruiken wij om de klant telefonisch te kunnen bereiken, mocht er iets aan de hand zijn. Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor het onderhouden van de zakelijke contacten, informatie verstrekking, offertes en facturen. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt en we verzenden geen nieuwsbrieven. Adres gegevens van de horeca waarmee we samenwerken staan ook op onze website.

De genoemde persoonsgegevens worden bewaard voor zolang de zakelijke relatie voortduurt en in de financiële administratie gedurende de door de fiscus voorgeschreven bewaartermijn. Het e-mailadres gebruiken wij om te communiceren met de klant en om de offerte/factuur naar toe te sturen. De klant heeft altijd recht op inzage in zijn gegevens. Een verzoek hiertoe kan per E-mail aan info@venevents.nl gedaan worden. Daarbij kan hij/zij ook verzoeken om correctie of verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens. Verwijdering kan echter alleen als de gegevens niet meer relevant zijn. De klant heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij slaan ook de persoonsgegevens van ons personeel op in ons archief en deze worden verwijderd nadat het dienstverband is afgelopen.

Onze website is, naar de laatste stand der techniek, volledig beveiligd. Er worden alleen sessiecookies gebruikt, die automatisch worden verwijderd na het afsluiten van een browsersessie. Onze E-mail wordt beveiligd afgehandeld. Heeft u zelf gepubliceerd op een openbare website, bijvoorbeeld Facebook, dan is het mogelijk dat een referentie op onze website geplaatst wordt. U kunt natuurlijk altijd vragen om deze te verwijderen.


Wij organiseren

onvergetelijke events

door heel Nederland.


 

 Amerstraat 50

 7103 JW Winterswijk